Mộc Châu mùa hoa mận

Mộc Châu tháng 2 đang nở rất nhiều hoa mận, tại thị trán nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu...
Mộc Châu mùa hoa mận
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bích Đào/VOV online