Phòng thường I

Phòng 1 giường, tiện nghi đầy đủ
Phòng thường I
Giá phòng hợp lý, tiện nghi đầy đủ