Phòng thường II

Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi. Phù hợp với các nhóm bạn, đoàn khách đông
Phòng thường IIPhòng rộng, tiện nghi đầy đủ

Tác giả bài viết: admin