Phòng thường III

Phòng 3 giường, đầy đủ tiện nghi. Phù hợp với các nhóm bạn, đoàn khách đông
Phòng thường III

Phòng rộng, tiện nghi đầy đủ